Trang Giới thiệu chung
 
Phùng Thị Thu Hương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phùng Thị Thu Hương

Năm sinh:

1991

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng Viên

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

huongphung@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(+84-24)37547506

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2014: Cử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính tại Đại Học Bedfordshire, Anh Quốc
 • 2015: Thạc sĩ Tài chính và Quản trị kinh doanh tại Đại Học Bedfordshire, Anh Quốc
 • 2017: Cử nhân Luật học tại Khoa Luật, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

3. Quá trình công tác:

 • 2017 - nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2017: Chuyên viên Sở giao dịch Vietinbank Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản trị ngân hàng,
 • Tài trợ thương mại,
 • Tài chính cá nhân,
 • Luật và các chính sách về ngân hàng.
 • Bảo hiểm

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. The future of securitisation after global financial crisis, Tác giả,2015, Trường đại học Bedfordshire
 2. Bankruptcy prediction models for construction listed companies in Vietnam, Đồng tác giả, 2017, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế " Kinh doanh và quản lý tính tuân thủ và năng lực động", Trường Đại học kinh tế quốc dân
 3. Giáo dục tài chính cá nhân trong bối cảnh tài chính toàn diện và phát triển bền vững tại Việt Nam, Tác giả, 2018, Hội thảo quốc tế: Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam
 4. Chiến lược nâng cao việc sử dụng bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam, Tác giả, 2020, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
 5. Tài chính xanh dưới sự tác động của ngân hàng trung ương: cơ hội và thách thức cho Việt Nam, Tác giả, 2020, Hội thảo khoa học quốc gia: “ Cơ hội và thách thức phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam”
 6. Tác động của giáo dục gia đình đến quản lý tài chính cá nhân của trẻ em – nghiên cứu tại Hà Nội, Tác giả, 2020, Hội thảo khoa học quốc gia: “ Tài chính cá nhân – Lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới”

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

 1. Phát triển bảo hiểm nông nghiệp - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Tác giả, 2019, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 2. Ảnh hưởng của chất lượng thể chế tới phổ cập tài chính: Bằng chứng phân tích dữ liệu mảng tại các nước châu Á - Thái Bình Dương, Thành viên, 2019, Nafosted
 3. Phân tích sự ảnh hưởng của đại dịch Covid19 đến hành vi tiêu dùng và tiết kiệm tại Việt Nam, Thành viên, 2020, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN