Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Hoàng Thái1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Thái


Năm sinh:

24/02/1990

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Nht0308@gmail.com; thainh@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0901125777

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2.Quá trình đào tạo:
  • 2011 - 2013: Tốt nghiệp Đại học Monash, Melbourne, Australia
  • 2014 - 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ Monash, Melbourne, Australia
3. Quá trình công tác:
  • 2015 - 2016: Kế toán, Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Quảng Trị
  • 2016 - Nay: Giảng viên, Khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
4.Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
  • Xây dựng hệ thống kiểm soát cho doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Gian lận và sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính
  • Thuế và các vấn đề liên quan đến quản lý thuế
5.Công trình đã công bố:
5.1. Các công trình nghiên cứu:
5.2. Các đề tài nghiên cứu:
1. “Thực trạng kế toán quản trị hàng tồn kho tại các đơn vị xây lắp trên địa bàn Hà Nội”, (KT.17.07). Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài (2017- 2018).
2. “Chính sách thuế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, (KT.16.16). Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên đề tài (2016- 2017).
5.3. Các bài viết đăng trên Tạp chí:
1. Lien, H., N., Thuy, H., N., Thai, H., N. (2017). Determining Environmental Costs in Vietnamese Enterprises - Case Study of Viglacera Halong Joint Stock Company, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, pp. 19-37.
5.4. Các bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo:
1. Thai, H., N., & Quang, N., P. (2018), Quản lý chuyển giá tại các công ty niêm kết - Cải cách & thách thức, Hội thảo Quốc gia: Giải pháp hoàn thiện và kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hanoi.
2. Thai, H., N., & Quang, N., P. (2018), Thực trạng hủy niêm yết của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam,  hội thảo Quốc gia: Kế toán - Kiểm toán - Tài chính Việt Nam. Thực trạng và phương pháp hoàn thiện, Trường Đại học Tài Chính - Quảng lý kinh doanh, Hà Nội.
3. Thai, H., N., & Quang, N., P. (2018), Study on corporate governance and involuntary delisting from stock exchange in Vietnam, International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2018), National Economics University, Hanoi.
4. Lien, H., N., Chi, Q., D., Thai, H., N., Ngan, D. (2017), A study of the level of applying creative accounting in Vietnamese companies, in Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration (ICECH2017), Hanoi.
5. Nu, T., T., Thai, H., N. (2017), Enhancing the efficiency of the internal control system for Vietnamese commercial banks, in Proceedings of the International Conference on Effective Bank Management, Vietnam National University, University of Economics and Business, Vietnam.
6. Lien, H., N., Thai, H., N. (2017), Practices of risk-based internal auditing in Vietnamese commercial joint stock banks, in International Conference on Financing for Innovation, Entrepreneurship & Renewable Energy Development, Vietnam National University, University of Economics and Business, Vietnam.
7. Lien, H., N., Thai, H., N. (2016), Xu hướng đào tạo kiểm toán nội bộ tại các Trường đại học ở Việt Nam, hội thảo Quốc gia: Kế toán – Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.