Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

TT

ẢNH

 HỌ VÀ TÊN

 VỊ TRÍ

 1 
 Nguyễn Việt Khôi
 Giám đốc

2

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng phòng Đào tạo

3

Thái Thị Minh

Phó Trưởng phòng Tuyển sinh

4

Bùi Thị Hoài

Chuyên viên tuyển sinh

5

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

6

Lê Thị Vân

Chuyên viên

7

Bùi Thị Ánh

Chuyên viên

 8  Nguyễn Thị Loan Chuyên viên
 9  Hồ Hương Giang Chuyên viên
 10