Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

Danh sách giảng viên Bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức vụ
 
 
1PGS.TS. Trần Đức HiệpTrưởng khoa kiêm Chủ nhiệm bộ môn
 
 
2
 TS. Lê Thị Hồng ĐiệpGiảng viên


_______________


Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Lịch sử học thuyết kinh tế và Lịch sử Kinh tế

Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 100, Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 100, 101 - Fax: (84-24) 37546765

Website: http://ueb.vnu.edu.vn;  http://ktct.ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN