Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:
ThS. Lưu Thị Mai Anh
ĐT: (84-24) 37547506 + 703
Email: maianh
@vnu.edu.vn
Phó Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Thục An
ĐT: (84-24) 37547506 + 713
Email: anntt
@vnu.edu.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Phòng Tạp chí - Xuất bản là đơn vị chức năng, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác vận hành Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, xuất bản và truyền thông cho các ấn phẩm khoa học của Trường.
 
Chi tiết sẽ được cập nhật bổ sung sau.
 
____________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506, máy lẻ 703, 713
Email:
tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN