Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tạp chí - Xuất bản

TT Ảnh Họ và tên Chức vụ
 1
  ThS. Lưu Thị Mai AnhTrưởng phòng
2 Nguyễn Thị Thục An Phó trưởng phòng
3 Đậu Kiều Ngọc Anh Chuyên viên

_________________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 703, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + Máy lẻ 703, 713
Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN