Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển

Stt

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ

 
 
 1
 Nguyễn Đức Lâm
 Phó trưởng phòng
phụ trách hoạt động hợp tác phát triển

 

 
2

 Nguyễn Thị Nguyệt Nương

 

Phó trưởng phòng
phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học

 
 
3
Nguyễn Bích Hà Chuyên viên
 
 
 
4
 Mai Thị Thanh Mai
 Chuyên viên
 
 
 
5
 Hà Thị Minh Thu
 Chuyên viên
 
 
 
6
 Vũ Thanh Tú Chuyên viên
 
 
 
 7
  Phạm Thị Hồng NhungChuyên viên 

________________________

Địa chỉ liên hệ:
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 705, 706 Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 705, 706, 716, 726
Email:
nckh_htpt_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN