Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Phòng Tuyển sinh 

TT

Ảnh

Họ và tên

Số máy lẻ

Chức vụ

1

 

 
 
ThS. Nguyễn Thị Thư

 

                   
 
658

 

 
 
Trưởng phòng
 2
 
 
 
ThS. Trần Thị Hồng
 
 
 
888 
 
 
 
Phó Trưởng phòng

3


 

 
 
ThS. Nguyễn Thùy Linh

 

 
 
666

 

 
 
Phó Trưởng phòng

4

 

 
 
CN. Hà Tuấn Dũng

 

 

 
 
888

 

 
 
Chuyên viên
 5 ThS. Vũ Thị Thảo666  Chuyên viên
 6  ThS. Lê Vĩnh Tiến 888 Chuyên viên

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://ueb.edu.vn

Điện thoại: 024.3754 7506 (666,888); Hotline: 0913.486.773

Email: tuyensinh_ueb@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN