Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT


TT

Ảnh

Họ và tên giảng viên

Chức vụ
1
TS. Nguyễn Phú Hà
Chủ nhiệm bộ môn
2

 TS. Đinh Thị Thanh Vân
Phó Trưởng Khoa phụ trách, 

  Giảng viên3

 


 Giảng viên4
ThS. Nguyễn Khánh Tín
Giảng viên

 
 
5
 
 
 
ThS. Nguyễn Hải Tùng
 
 
Giảng viên

 

 

_______________________

Địa chỉ liên hệ:
Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính - Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 711, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551

 

 

 

 


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN