Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT
TT

Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân
Phó hiệu trưởng kiêmChủ nhiệm Bộ môn
 2 TS. Vũ Thị Minh Hiền Phụ trách công việc của Phó Chủ nhiệm bộ môn, Giảng viên

3

TS. Nguyễn Thị Phi Nga

Giảng viên

4

TS. Trần Việt Dũng

Phó trưởng ban Kế hoạch - Tài chính ĐHQGHN

 Giảng viên

5

TS. Nguyễn Thu Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu QTKD

Giảng viên
 6 TS. Đào Cẩm Thủy Giảng viên
 7 TS. Luyện Văn Thủy Giảng viên
 8 ThS. Hoàng Trọng Trường Giảng viên 
 9 ThS. Hoàng Đàm Lương Thúy Giảng viên
 10 ThS. Lê Thanh Hương Giảng viên tập sự

_________________

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn;

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vnTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN