Trang Giới thiệu chung
 
Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN



I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 14/11/2009. Đây là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là sinh viên) đã từng học tập tại Khoa Kinh tế - ĐHQGHN trước kia vàTrường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày nay.

Hội Cựu sinh viên Trường ĐHKT - ĐHQGHN là tổ chức thành viên của ĐHKT-ĐHQGHN, hoạt động dưới sự lãnh đạo Ban Giám hiệu Nhà trường.

II. BAN CHẤP HÀNH HỘI

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Lê Tự Minh

Chủ tịch hội CSV

2

Lê Duy Anh

 

3

Bùi Khắc Bằng

 

4

Trần Quang Bình

 

5

Trương Hoài Chi

 

6

Bùi Hồng Cường

 

7

Nguyễn Minh Cường

 

8

Nguyễn Văn Duấn

 

9

Tạ Minh Đức

 

10

Nguyễn Thị Minh Hạnh

 

11

Nguyễn Tuyết Hạnh

 

12

Đào Thị Hiền

 

13

Đặng Đức Hiệp

 

14

Bùi Thị Nhân Huệ

 

15

Phạm Đăng Hưng

 

16

Phạm Quang Hưởng

 

17

Nguyễn Trọng Khánh

 

18

Trần  Duy Khánh

 

19

Nguyễn Đức Lập

 

20

 Nguyễn Hải Minh

 

21

Dương Văn Nam

 

22

Ngô Kim Ngân

 

23

Đoàn Hữu Ngạn

 

24

Lê Thị Hoàng Oanh

 

25

Lê Hồng Phương

 

26

Lại Mạnh Quân

 

27

Nguyễn Ngọc Quân

 

28

Bùi Thái Quang

 

29

Võ Ngọc Quý

 

30

Nguyễn Xuân Sơn

 

31

Trịnh Minh Sơn

 

32

Vũ Hữu Sử

 

33

Lê Phụng Thắng

 

34

Phạm Việt Thắng

 

35

Hoàng Văn Thư

 

36

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

37

Nguyễn Thu Thủy

 

38

Nguyễn Mạnh Tuân

 

39

Lê Anh Tuấn

 

40

Phùng Thị Thanh Xuân

 

41

Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

 (Đang kiện toàn - Thông tin Ban quản trị mạng sẽ cập nhật sau)
 
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI
 • Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên

 • Ban Thường trực Hội Cựu sinh viên

 • Chi hội

 • Ban cố vấn 

 IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 • Tập hợp, vận động đông đảo các thế hệ cựu sinh viên đang công tác và sinh sống tại các vùng, miền trong và ngoài nước nhằm phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống.
 • Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Trường với các cựu sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tổ chức giao lưu, họp mặt truyền thống nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại ĐHKT-ĐHQGHN.
 • Tổ chức các hoạt động phối hợp đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ giữa Trường và các tổ chức, cá nhân, địa phương và các doanh nghiệp.
 • Thu hút các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp vào sự phát triển của Hội cũng như của ĐHKT-ĐHQGHN.
 • Phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm cải tiến chương trình đào tạo, tư vấn ngành nghề đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, thực tế và hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên.
 • Phối hợp thực hiện các Chương trình hành động của ĐHKT-ĐHQGHN
 • Chia sẻ thông tin; Kết nối sức mạnh; Hỗ trợ cùng phát triển; Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của ĐHKT - ĐHQGHN.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CÁC BAN

5.1. Ban chấp hành

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động
 • Quyết định kế hoạch tài chính của Hội
 • Quyết định mức thu lệ phí gia nhập
 • Quyết định triệu tập, tổ chức Đại hội đại biểu
 • Cụ thể hóa hoạt động Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ cho các hoạt động của các Chi hội.

5.2. Ban thường trực

 • Thay mặt BCH chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của Hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội.
 • Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức các kỳ họp BCH; báo cáo kiểm điểm công tác với BCH.
 • Quyết định những công việc cụ thể, những vấn đề cấp bách, sau đó báo cáo với BCH.
 • Ban thường trực có Văn phòng Hội để giúp việc điều hành công việc hàng ngày.

5.3. Ban cố vấn

 • Tư vấn cho Ban chấp hành Hội trong xây dựng và phát triển hội

5.4. Ban thư ký

 • Xây dựng chương trình công tác của lãnh đạo Hội
 • Phục vụ các kỳ họp của Hội
 • Văn bản hóa các quyết định của Hội;
 • Tổ chức công tác thông tin phục vụ hoạt động của Hội
 • Thực hiện các công việc cụ thể khác do Ban thường trực Hội giao
________________
Liên hệ:

Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chị Trần Thị Hồng, Di động: 0904.156.156 - Email: hongtt@vnu.edu.vn