Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Được thành lập vào tháng 5/2008, Trung tâm Giáo dục đào và Đào tạo (tên giao dịch tiếng Anh: Center for International Training and Education, CITE) thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sứ mệnh đào tạo ra những nhà quản lý giỏi về chuyên môn, tinh thông các kỹ năng: ngoại ngữ, quản lý, điều hành, có tầm nhìn và tư duy hệ thống để đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường và thích ứng nhanh với những biến động của nền kinh tế.

II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 
 
Giám đốc:

PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

ĐT: (84-24) 37547506

Email: nvkhoi@vnu.edu.vn

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân.

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế có chức năng cung cấp sản phẩm đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ chất lượng quốc tế; chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến, phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao uy tín của Trường Đại học Kinh tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các hoạt động dịch vụ có liên quan (tuyển sinh, lập kế hoạch giảng dạy, mời giảng viên, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ học tập, quản lý sinh viên, học viên, thanh toán hợp đồng giảng viên, quản lý điểm…)

- Chủ động phối hợp với Phòng NCKH và HTPT trong việc tìm kiếm, đề xuất khai thác, phát triển các đối tác theo hướng dẫn và thẩm định của Nhà trường.

- Chủ động tìm kiếm các dự án, đề tài, nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và Quy định của Nhà trường trong công tác NCKH và Hợp tác phát triển.

- Tham gia quảng bá, giới thiệu các chương trình đào tạo, du học, nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Nhà trường.

- Báo cáo Hiệu trưởng (qua Phòng NCKH&HTPT) tình hình triển khai các chương trình liên kết quốc tế hàng năm.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự và các đơn vị trực thuộc trong Trường để  để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và kỹ năng quản lý chương trình của cán bộ thông qua các hoạt động tiếp nhận chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao, các nhiệm vụ khác theo Quyết định số 1121/QĐ-ĐKHT về việc ban hành quy định tạm thời về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế đã được Hiệu trưởng ký ban hành ngày 18/6/2010; chấp hành các quy định khác có liên quan do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành.

VV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Chất lượng đào tạo luôn là ưu tiên số 1 đối với các chương trình liên kết đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Quốc tế đặt ra những nguyên tắc sau khi phát triển các chương trình đào tạo quốc tế:

  • Các đối tác cấp bằng và các chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận trên toàn thế giới.
  • Chương trình đào tạo giống như học tại các nước sở tại và có điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
  • Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trên thế giới, có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.
  • Lấy khách hàng là trung tâm, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.
  • Môi trường học tập và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

>> Danh sách cán bộ Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

________________________
Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 106, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: cite_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://www.cite.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN