Trang Giới thiệu chung
 
Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Viện Quản trị Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thành lập theo quyết định số 2051/QĐ-ĐHKT ngày 28/07/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với hơn 40 năm truyền thống và phát triển (1974 thành lập Bộ môn Quản trị Kinh doanh trực thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2009 thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN).

Viện Quản trị Kinh doanh là Viện đào tạo thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với sứ mệnh cung cấp những doanh nhân tài ba và hệ thống lý thuyết quản trị kinh doanh phù hợp với Việt Nam vào từng thời kỳ phát triển.

Giảng viên của Viện Quản trị Kinh doanh là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín và chuyên môn sâu, được đào tạo từ những trường đại học danh tiếng ở trong và ngoài nước (Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan), có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn, liên doanh, các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

II. LÃNH ĐẠO VIỆN

 

Phó Viện trưởng:

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

ĐT: (84-24) 3754.7506

Email: ltmngoc@vnu.edu.vn

 
 

Phó Viện trưởng:

TS. Phạm Vũ Thắng

ĐT: (84-24) 3754.7506 

Email: thangpv@vnu.edu.vn


 
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Viện Quản trị Kinh doanh có các nhiệm vụ chính sau:

  • Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của đất nước.
  • Chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các lý thuyết và tư tưởng mới về quản trị cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và thông qua đó, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao về quản trị cho các doanh nghiệp

IV. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN

- Văn phòng viện

- Bộ môn Quản trị Chiến lược

- Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

- Bộ môn Marketing

- Bộ môn Quản trị Công nghệ

- Bộ môn Văn hoá Doanh nghiệp

V. CÁC BẬC VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, Viện QTKD đang đào tạo các ngành và bậc học như sau:

- Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

- Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

- Cử nhân Quản trị kinh doanh chất lượng cao theo thông tư 23

- Cử nhân Quản trị Kinh doanh Tài năng thể thao

VI. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Viện Quản trị Kinh doanh thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, các kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, góp phần đưa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới nghiên cứu về quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Những hướng nghiên cứu chính đang thực hiện:

+ Các mô hình phát triển kinh doanh bền vững;

+ Quản trị dựa trên tri thức;

+ Quản trị dựa trên văn hóa;

+ Phong cách lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế;

+ Quản trị đổi mới và sáng tạo công nghệ;

+ Gia tăng chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

VII. HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN

Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế của Viện là tiếp tục duy trì, phát triển các mối quan hệ hợp tác đã có. Viện chủ động mở rộng hợp tác với các trường, các tổ chức trong và ngoài nước; đa dạng hóa loại hình và đa phương hóa đối tác, để phát huy hơn nữa hợp tác quốc tế với tinh thần hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đến lượt nghiên cứu khoa học và đào tạo, tạo điều kiện trở lại cho hợp tác quốc tế phát triển.

VIII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trở thành đơn vị hàng đầu quốc gia trong việc cung cấp doanh nhân và tư tưởng quản trị.

___________________

Liên hệ:

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 + máy lẻ 307

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN