Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT 
TT

Ảnh

Họ và tên
Chức danh
1

Phó Viện trưởng kiêm
Chủ nhiệm bộ môn
2
Phó chủ nhiệm bộ môn
3
TS. Đỗ Xuân Trường Giảng viên
4
TS. Lưu Hữu Văn Giảng viên
 5TS. Đào Thị Hà Anh Giảng viên
 6 ThS. Đinh Phương Hoa Giảng viên
 7 ThS. Trần Thị Nhung Giảng viên


==========

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506 máy lẻ 307 333  
Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn Website:  www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN