Trang Giới thiệu chung
 
Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh

Danh sách giảng viên Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT


 
TT
Ảnh
Họ và tên
Chức danh
 1 TS. Nguyễn Ngọc Quý Phụ trách bộ môn
2

 PGS. TS. Nhâm Phong Tuân

Giảng viên
3

 PGS.TS. Trần Anh Tài

Giảng viên
4

 
 
 
 
 

Giảng viên kiêm nhiệm

5

TS. Phạm Việt Thắng

Giảng viên kiêm nhiệm

6
 TS. Đỗ Vũ Phương Anh
 

Phó Chủ tịch Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Giảng viên thỉnh giảng
7

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên
 8TS. Phùng Thế Vinh Giảng viên
 9 ThS. Trần Thị Thu Hải  Giảng viên
______________
 

Địa chỉ liên hệ:

Bộ môn Quản trị Chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

P.307 - P.310, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3754 7506, máy lẻ 307; Fax: (84-24) 3754 6765

Email: qtkd_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn; http://qtkd.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN