Trang Giới thiệu chung
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN. Và theo Quyết định của Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Kinh tế - ĐHQGHN được đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ tháng 4/2007.

Từ khi trở thành cơ sở Đoàn trực thuộc ĐHQGHN (1999) đến nay, Đoàn Trường Đại học Kinh tế đã trải qua 8 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2019 - 2022 là nhiệm kỳ thứ IX.

 

II. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư:

Vũ Duy

ĐT: (84) 902969305

Email: duyvu@vnu.edu.vn

Phó Bí thư:

Cao Tú Oanh

ĐT: (84-24) 39956897

Email: oanhct@vnu.edu.vn

Phó Bí thư:

Đàm Thị Phương Thảo

ĐT: (84) 336688663

Email: phuongthao2302@vnu.edu.vn

 

BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế nhiệm kỳ 2019 - 2022, gồm:

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Chức vụ

1

Vũ Duy

Cán bộ

Bí thư Đoàn trường

2

Cao Tú Oanh

Cán bộ

Phó Bí thư Đoàn trường

3

Đàm Thị Phương Thảo

Cán bộ

Phó Bí thư Đoàn trường

4

Ngô Quỳnh Anh

Liên chi đoàn Khoa TCNH

Ủy viên BTV Đoàn trường
Bí thư LCĐ Khoa

5

Nguyễn Thu Trang

Liên chi Đoàn Khoa KT&KDQT

Ủy viên BTV Đoàn trường
Bí thư LCĐ Khoa

6

Nguyễn Thị Nhàn

Liên chi Đoàn Khoa KTPT

Ủy viên BCH Đoàn trường
Bí thư LCĐ Khoa

7

Phạm Nhật Linh

Liên chi Đoàn Viện QTKD

Ủy viên BCH Đoàn trường
Bí thư LCĐ Viện

8

Bùi Phương Chi

Liên chi Đoàn Khoa KTKT

Ủy viên BCH Đoàn trường
Bí thư LCĐ Khoa

9

Phạm Thị Minh Thúy

Liên chi Đoàn Khoa KTCT

Ủy viên BCH Đoàn trường
Bí thư LCĐ Khoa

10

Đỗ Mai Hương

Liên chi Đoàn Khoa KT&KDQT

Ủy viên BCH Đoàn trường

11

Bùi Đức Anh

Liên chi Đoàn Viện QTKD

Ủy viên BCH Đoàn trường

12

Tạ Đăng Hiếu

Liên chi đoàn TTĐT&GDQT

Ủy viên BCH Đoàn trường

13

Giang Thùy Dung

Liên chi đoàn Khoa KTKT

Ủy viên BCH Đoàn trường

14

Vũ Lam Giang

Liên chi Đoàn Khoa KTPT

Ủy viên BCH Đoàn trường

15

Ngô Tiến Đức

Liên chi đoàn Khoa TCNH

Ủy viên BCH Đoàn trường

16

Doãn Thị Thùy Linh

Liên chi Đoàn Viện QTKD

Ủy viên BCH Đoàn trường

17

Đặng Minh Phong

Liên chi Đoàn Khoa KTCT

Ủy viên BCH Đoàn trường

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, sinh viên.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên.

- Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các khóa học huấn luyện kỹ năng, các chương trình văn hóa thể thao nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức và hoàn thiện nhân cách sinh viên.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

- Phụ trách công tác phát triển Đảng trong sinh viên, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ĐOÀN THANH NIÊN ĐHKT

- Triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Mục đích: Nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí phấn đấu cho đoàn viên cũng như tinh thần tự hào với truyền thống tuổi trẻ Đại học Kinh tế nói riêng cũng như tuổi trẻ Việt Nam nói chung.

Một số hoạt động: Các buổi nói chuyện về chính trị, cuộc thi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

- Thực hiện công tác hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học:

Mục đích: Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đoàn viên sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Một số hoạt động: Cuộc thi tìm hiểu phương pháp học tập tín chỉ, các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học được tổ chức thường kỳ…

- Tổ chức các hoạt động văn thể:

Mục đích: Tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên sinh viên. Thông qua các hoạt động văn thể giúp cho đoàn viên sinh viên nâng cao phẩm chất, năng lực của mình về mọi mặt.

Một số hoạt động: Giải bóng đá sinh viên Kinh tế hàng năm, chương trình hội thao - hội trại hàng năm.

- Triển khai các hoạt động xã hội - tình nguyện

Mục đích: Nâng cao ý thức của đoàn viên sinh viên đối với bản thân và xã hội, qua đó không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

- Một số hoạt động: Chương trình “Mùa hè xanh”, chương trình “Tình nguyện tại chỗ”…

- Công tác phát triển Đảng:

Công tác phát triển Đảng luôn được Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế coi trọng. Số lượng các đoàn viên sinh viên xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn được giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi năm có khoảng 12 đoàn viên sinh viên được kết nạp vào Đảng.

__________

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Khu giảng đường Việt - Úc, khu đô thị 1, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Nguyễn Tiến Thành, Điện thoại: 0962925206, Email: nguyentienthanh@vnu.edu.vn

Website: http://doantn.ueb.edu.vn