Trang Giới thiệu chung
 
Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT

Đảng bộ cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 8/11/1999 của Đảng uỷ ĐHQGHN.

Ngày 6/3/2007, theo Quyết định số 290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQGHN được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế thuộc ĐHQGHN. Theo Quyết định số 97-QĐ/TV ngày 22/5/2007 của Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN, Đảng bộ Khoa Kinh tế được đổi tên thành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

II. ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ

Bí thư Đảng ủy:

Đ/c Nguyễn Trúc Lê

ĐT: (84-24) 37547506 + 606

Email: trucle@vnu.edu.vn

Phó Bí thư Đảng ủy:
PGS.TS. Nguyễn Anh Thu
ĐT: (84-24) 37547506 + 610
Email: thuna@vnu.edu.vn
Thường vụ Đảng ủy:
TS. Phạm Minh Tuấn
ĐT: (84-24) 37547506 + 608
Email: tuanpm@vnu.edu.vn

2. Ban chấp hành Đảng bộ

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí:

 • Đ/c Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy;
 • Đ/c Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng – Phó Bí thư Đảng ủy;
 • Đ/c Phạm Minh Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;
 • Đ/c Hoàng Văn Hải, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh - Ủy viên;
 • Đ/c Trần Đức Hiệp, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Ủy viên;
 • Đ/c Hoàng Khắc Lịch, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự - Ủy viên.
 • Đ/c Lê Trung Thành, Trưởng phòng Đào tạo - Ủy viên;
 • Đ/c Nguyễn Trung Phong, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Ủy viên

  III. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

  • Đ/c  Nguyễn Anh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;
  • Đ/c Trần Đức Hiệp, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Ủy viên;
  • Đ/c Ngô Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Ủy viên.
  IV. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

  Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 9 chi bộ trực thuộc. BCH các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

  - Chi bộ Khối Hiệu bộ:

  + Bí thư:

   Đ/c Lưu Thị Mai Anh

  + Phó bí thư:

   Đ/c Lê Trung Thành

  + Ủy viên:

   Đ/c Hoàng Khắc Lịch

  - Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị:

  + Bí thư:

    Đ/c Trần Đức Hiệp

  + Phó bí thư:

    Đ/c Phạm Thị Hồng Điệp

  - Chi bộ Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế:

  + Bí thư:

    Đ/c Hà Văn Hội

  + Phó bí thư:

    Đ/c Phạm Thu Phương  

  + Ủy viên:

    Đ/c Nguyễn Thị Vũ Hà

  - Chi bộ Viện Quản trị Kinh doanh:

  + Bí thư:

    Đ/c Hoàng Văn Hải

  + Phó bí thư:

    Đ/c Đặng Thị Hương

  + Ủy viên:

    Đ/c Vũ Thị Minh Hiền

  - Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng:

  + Phó bí thư:

    Đ/c Đinh Thị Thanh Vân

  + Ủy viên:

    Đ/c Trịnh Thị Phan Lan

  - Chi bộ Khoa Kinh tế Phát triển:

  + Bí thư:

    Đ/c Lưu Quốc Đạt

  + Phó bí thư:

    Đ/c Nguyễn Thị Vĩnh Hà

  - Chi bộ Khoa Kế toán Kiểm toán:

  + Bí thư:

    Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thúy

  + Phó bí thư:

    Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải

  - Chi bộ Khối Sinh viên:

  + Bí thư:

    Đ/c Nguyễn Trung Phong

  + Phó bí thư:

    Đ/c Phạm Duy Khánh

  + Ủy viên:

    Đ/c Đặng Thị Nhật Linh

    - Chi bộ Khối các đơn vị nghiên cứu và dịch vụ:

  + Bí thư:

     Đ/c Phan Chí Anh

  ___________

  Địa chỉ liên hệ:

  Văn phòng Đảng uỷ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phòng 502, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

  ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 522

  Email: danguy_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn


  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN