Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên
Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Hải Minh Cán Bộ Chủ tịch HSV
2 Trần Duy Khánh QH-2007E QTKD Phó Chủ tịch
3 Phạm Thu Hằng QH-2007E CLC Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Minh Cường QH-2007E KTCT    Uỷ viên Ban Thư ký
5 Đào Hương Giang QH-2009E KTĐN Uỷ viên Ban Thư ký
6 Nguyễn Thanh Vân QH-2007E TCNH UV BCH
7 Nguyễn Hoàng Anh QH-2009E KTĐN UV BCH
8 Nguyễn Thành Trung QH-2008E QTKD UV BCH
9 Trần Minh Hoàng QH-2009E QTKD UV BCH
10 Lý Đại Hùng QH-2007E CLC UV BCH
11 Nguyễn Trọng Khánh QH-2008E TCNH UV BCH
12 Hoàng Mạnh Thắng QH-2008E TCNH UV BCH
13 Phạm Thu Yến QH-2009E KTCT UV BCH
14 Phạm Văn Minh QH-2008E KTCT UV BCH
15 Nguyễn Ngọc Linh QH-2009E TCNH UV BCH
16 Phạm Thu Hương QH-2008E KTPT UV BCH
17 Đinh Viết Thành QH-2009E KTPT UV BCH


Địa chỉ liên hệ:
Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Cơ sở II, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Trung tâm NTC, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (84-24) 39956897
Email: hoisinhvien.ueb@gmail.com