Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT


 
 

Công việc

Liên hệ

- Nghiên cứu khoa học
- Công tác sinh viên
- Đào tạo Đại học 
- Website TV
- Hành chính, CSVC

- Đảm bảo chất lượng

 

ThS. Phạm Duy Khánh
ĐT: (84-24) 37547506 + 551

Email: khanhpd@vnu.edu.vn

 - Phụ trách Hợp tác phát triển

ThS. Nguyễn Khánh Tín

ĐT: (84-24) 984583656

Email: nguyenkhanhtin91@gmail.com

________

Địa chỉ liên hệ

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 711, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 551, 553, 555

Email: tcnh_kt@vnu.edu.vn
Website: http://ueb.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN