Trang Đào tạo đại học
 
Thời gian học online của sinh viên

Thông báo số 345/TB-ĐHKT ngày 04/02/2020 về việc thời gian học online của sinh viên


Căn cứ thông báo số 278/TB-ĐHKT ngày 28/01/2021 về việc điều chỉnh lịch học do dịch Covid-19,

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,

Trường Đại học Kinh tế thông báo toàn thể sinh viên học online trên Microsoft Teams từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Nhà trường sẽ bổ sung dữ liệu các lớp của sinh viên khóa QH-2020-E lên Microsoft Teams trước ngày 08/02/2021.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN