Trang Đào tạo đại học
 
Thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên bắt buộc năm học 2019-2020; Nhà trường thông báo mua BHYT năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:


1. Đối tượng tham gia

- Sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT cũ hết hạn trước ngày 01/10/2019.

- Sinh viên hệ đào tạo liên kết với trường đại học Troy (Do Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế quản lý) chưa có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT cũ hết hạn trước ngày 01/10/2019.

2. Đối tượng không phải tham gia BHYT sinh viên:

Các đối tượng sau sẽ không phải tham gia BHYT sinh viên theo nhà trường, bao gồm: đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân sỹ quan…. Các đối tượng này cần photo thẻ BHYT và nộp lại cho văn phòng Khoa/Viện/Trung tâm.

3. Mức phí BHYT:

- Đối với sinh viên QH-2017-E, QH-2018- E, QH-2019 E, sinh viên thuộc hệ đào tạo liên kết trường đại học Troy khóa 18:

  • Số tiền: 704,025 đ
  • Giá trị sử dụng thẻ: 15 tháng (từ 01/10/2019 đến 31/12/2020)

- Đối với sinh viên QH-2016-E:

  • Số tiền: 422,415đ
  • Giá trị sử dụng thẻ: 9 tháng (từ 01/10/2019 đến 30/6/2020)
Sau khi sinh viên kê khai đầy đủ thông tin tham gia BHYT, nhà trường sẽ có thông báo thời gian, cách thức đóng tiền mua BHYT.

4. Kê khai thông tin tham gia BHYT:

Các khoa/Viện/Trung tâm lập danh sách cho sinh viên các lớp đăng ký đầy đủ thông tin quang cổng đăng ký thông tin BHYT tại địa chỉ https://thongtinnguoihoc.ueb.edu.vn trước ngày 13/09/2019.

Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn kê khai thông tin BHYT ở phụ lục để kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin cần khai. 

>> Tải Hướng dẫn kê khai thông tin BHYT tại đây
BHYT là bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả sinh viên. Những sinh viên không tham gia BHYT (Những sinh viên khai thiếu thông tin mua BHYT, không nộp đủ tiền mua BHYT trong thời gian quy định hoặc các đối tượng thuộc mục 2 mà không nộp bản photo) sẽ không được xét thi đua khen thưởng, xét học bổng, bị hạ bậc xếp loại kết quả rèn luyện trong năm học và sẽ bị xử lý kỷ luật”.

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN