Trang Đào tạo đại học
 
Về việc tặng phần thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2520 /QĐ-ĐHKT ngày 4/9/2019 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ  vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;

Căn cứ biên bản của hội đồng xét khen thưởng sinh viên đầu năm học 2019 - 2020 họp ngày 03/09/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT&CTSV,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/sinh viên cho 06 sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 như sau:

TT

Họ tên

Ngày sinh

Ngành

Điểm thi

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

1

Trương Thị Minh Thoa

01/01/2001

Quản trị kinh doanh - CLC

35.42

0.5

35.92

2

Phạm Xuân Ánh

26/10/2001

Kinh tế quốc tế - CLC

35.45

0.75

36.20

3

Hồ Hạnh An

04/01/2001

Kế toán - CLC

34.36

0.25

34.61

4

Bùi Giang Sơn

14/03/2001

Kinh tế - CLC

34.15

0

34.15

5

Phùng Hồng Hạnh

19/04/2001

Tài chính Ngân hàng - CLC

35.40

0

35.40

6

Phạm Thị Thu Hòa

31/08/2001

Kinh tế phát triển

25.45

0.75

26.20

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng CT&CTSV, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa/Viện trưởng Viện QTKD và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

>>  Xem quyết định tại đây

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN