Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi sát hạch tiếng Anh ngày 24/8/2019

Theo thông báo từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đề nghị sinh viên khóa QH-2019-E (đã đăng ký dự thi sát hạch tiếng Anh) xem chi tiết thông tin số báo danh, phòng thi tại địa chỉ sau:LƯU Ý:
1. Địa điểm thi:
- Điểm 1: Tầng 2 - tầng 4 nhà A2.
- Điểm 2: Tầng 5 - tầng 8 nhà A2.
- Điểm 3: Nhà C1 - Khu Công trình khoa Pháp
- Điểm 4: Nhà B2 - ĐHNN
Danh sách thi sẽ được dán dưới tầng 1.
2. Thời gian: Sinh viên phải có mặt tại PHÒNG THI lúc 8.30 ngày 24.08.2019
3. Thí sinh mang theo CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/ giấy phép lái xe để vào phòng thi. KHÔNG có một trong các giấy tờ trên, sinh viên không được vào phòng thi.
4. Thí sinh mang theo bút chì 2B, tẩy, bút mực để làm bài thi.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN