Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp Học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn số 1462/ĐHKT-ĐTĐH v/v thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận, học kỳ II năm học 2018-2019


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2018-2019, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học phần thay thế khóa luận, học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 21/05/2019 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 27/05/2019 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 - Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN