Trang Đào tạo đại học
 
Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy

Thông báo số 903/TB-ĐHKT ngày 11 tháng 04 năm 2019 Về việc nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy


Căn cứ Thông báo số 877/TB-ĐHKT ngày 08/04/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019. Trường Đại học Kinh tế thông báo tới sinh viên lịch nghỉ lễ cụ thể như sau:

Sinh viên nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 kể từ ngày 27/4/2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/5/2019 (thứ Tư).

Sinh viên bắt đầu đi học lại từ ngày 02/5/2019 (Thứ 5).

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754 7506 (554).

Đề nghị các đơn vị đào tạo phụ trách học phần giảng dạy cho Trường Đại học Kinh tế và các Khoa/Viện thuộc Trường Đại học Kinh tế thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện./.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN