Trang Đào tạo đại học
 
Hướng dẫn viết bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"

Thông báo số 2355/ĐHKT-CTSV ngày 19/08/2019 của Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn việc viết bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên". Cụ thể như sau:


A. Nội dung

1. Sinh viên trường ĐHKT cần làm gì để thể hiện tình yêu tổ quốc trong giai đoạn hiện nay?

2. Lịch sử phát triển và hình thành trường; ý nghĩa logo mới của trường ĐHKT- ĐHQGHN?
3. Điều kiện để sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp, điều kiện để nhận học bổng khuyến khích học tập như thế nào? 
B. Cách trình bày

1. Bài thu hoạch sử dụng chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

2. Bài viết tối thiểu 03 trang và không dài quá 05 trang khổ giấy A4 được đóng bìa theo mẫu dưới. Bài thu hoạch không được sao chép lẫn nhau, không được có nội dung không phù hợp nếu không bài sẽ bị loại.

C. Thời gian 

Các Khoa/Viện thu bài thu hoạch và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất là ngày 10/09/2019.

Đối với các cá nhân sinh viên, tập thể lớp không làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân đầu năm sẽ không được xét các loại học bổng, các danh hiệu thi đua tập thể. 
Xem chi tiết hướng dẫn tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN