Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu bậc đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 2163/TB-ĐHKT ngày 20/7/2021 về việc Thời khóa biểu bậc đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin


Căn cứ Thông báo số 1384/TB-ĐHKT ngày 05/05/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021,

Căn cứ dữ liệu đăng ký học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông báo:

1. Thời khóa biểu bậc đại học học kỳ Hè, năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 (Phụ lục 1).

2. Danh sách sinh viên khóa QH-2020-E bị xóa đăng ký học (Phụ lục 2).

3. Danh sách sinh viên chưa đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký (Phụ lục 3): Nhà trường đồng ý cho sinh được phép đăng ký học học phần trong học kỳ Hè năm học 2020-2021 khi chưa có kết quả học phần tiên quyết. Sau khi có kết quả của học phần tiên quyết tại học kỳ II năm học 2020-2021, Nhà trường sẽ hủy kết quả học tập đối với những sinh viên không đạt học phần tiên quyết của học phần đã đăng ký trong học kỳ Hè năm học 2020-2021.

4. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 4): Sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo phải nộp thêm học phí theo Thông báo số 1384/TB-ĐHKT ngày 05/05/2021 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021.

Kính đề nghị các Khoa, Viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác