Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022

Công văn số 2690/ĐHKT-ĐT ngày 27/08/2021 về việc Lịch trình đào tạo năm học 2021-2022


Thực hiện Công văn số 2372/ĐHQGHN-ĐT ngày 13/8/2021 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2021-2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các đơn vị lịch trình đào tạo chi tiết năm học 2021-2022.

 
Xem chi tiết tại đây>>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN