Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo đại học chính quy năm học 2013-2014

Kèm theo công văn số 1561/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 
TT
Thời gian

Lịch trình chung

Khóa QH-2013-E
Khóa QH-2012-E
Khóa QH-2011-E
Khóa QH-2010-E
QH-2011 BK
1

12/8 - 18/8/2013

- Thông báo trúng tuyển kỳ thi TSĐH năm 2013

- Thông báo tuyển sinh chương trình CLC

- Thông báo tuyển bổ sung chương trình QTKD đạt chuẩn quốc tế

- Đăng ký học học kỳ I năm học 2013-2014

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ, sinh viên ra khỏi chương trình CLC, NVCL

-Thông báo đăng ký bổ sung vào chương trình CLC
- Họp HĐTS các chương trình bằng kép

- Xây dựng kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2013 - 2014

Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
2

19/8 - 25/8/2013

- Thông báo kết quả tuyển sinh bằng kép và gửi giấy triệu tập trúng tuyển

- Nhập học bằng kép ngày 21/8/2013

- Nhập học chính qui ngày 23/8

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9

(từ 20/8 - 10/9)

- Thông báo kết quả thi HK hè

- Làm hồ sơ môn học

Nghỉ hè
 Nhập học 23/8
 
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
3
26/8-1/9/2013

- Đăng ký học bằng kép QH-2013 từ ngày 28 - 29/8

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở, danh sách sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ qui định

- Nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu)

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9

(từ 20/8 - 6/9)

Sinh hoạt lớp: Ngày 26/8
- Hướng dẫn tra cứu tài liệu học tập ngày 27, 28, 29
- Đăng ký vào hệ CLC, NVCL khóa QH-2013-E
 
 
 
 
4
2/9-8/9/2013

- Bắt đầu Học kỳ I

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 4 - 6)

Học chính trị ngày 4
Học chính trị
ngày 4 và 5
Học chuyên môn
từ ngày 6/9
Học chính trị
ngày 4 và 5
Học chuyên môn
từ ngày 6/9
 Học chính trị
ngày 4 và 5
Học chuyên môn
từ ngày 6/9
5
9/9-15/9/2013

- SV NVCL nhập học tại HT Vũ Đình Liên (9h30 - 11h30 ngày 9/9)

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 14/9

- Bầu BCS các lớp môn học (trừ khóa QH-2013)

- Thi tuyển sinh SĐH ngày 14, 15/9

Học CM (tuần 1)

 

Học CM (tuần 2)

 

Học CM (tuần 2)

 

Học CM (tuần 2)

 
6
16/9-22/9/2013

- Nhập học đợt 2 ngày 17/9

- Khai giảng QH-2013-E (19/9)

- Thi Tiếng Anh vào lớp CLC ngày 21/9

- Thi xếp lớp Tiếng Anh khóa QH-2013 ngày 20/9

- Xét học vụ, xét ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 9

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 16, 17)

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu học tập cho sinh viên đợt 2 chiều ngày 17 và sáng ngày 18

Học CM (tuần 2)

Nghỉ học
Sáng 19/9
 

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

7
23/9-29/9/2013

- Phỏng vấn sinh viên hệ CLC ngày 25/9 và 26/9

- Thông báo QĐ sinh viên trúng tuyển vào CLC khóa QH-2013 ngày 27/9

- Thông báo QĐ thôi học, ngừng học, ra khỏi chương trình CLC, NVCL

- Thông báo QĐ bổ sung sinh viên vào lớp CLC

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 28

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

8
30/9-6/10/2013
- QH-2013 CLC học từ ngày 30/9

- Các khoa Giới thiệu phương pháp học tập, chương trình ĐT, qui chế đào tạo cho SV QH-2013

- Thông báo tiến độ học tập tháng 9/2013

- Xây dựng lịch thi HK I

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

9
7/10-13/10/2013

- Các khoa Hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

10
14/10-20/10/2013

- Thông báo sinh viên diện ngừng học, bảo lưu đến đăng ký học lại

- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh CQ, BK và đề xuất chỉ tiêu 2014

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

 

Học CM (tuần 7)

11
21/10-27/10/2013

- Thông báo TKB học kỳ II năm học 2013 - 2014

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Thông báo KH tốt nghiệp
12
28/10-3/11/2013

- Tập huấn cho SV QH-2013 đăng ký môn học

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

13
4/11-10/11/2013

- Sinh viên diện ngừng học, bảo lưu nộp đơn xin đăng ký học trở lại

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

14
11/11-17/11/2013

- Đăng ký học HK II năm học 2013 - 2014 trên Portal SV

- Thông báo sinh viên diện ngừng học, bảo lưu được học tiếp từ HK 2

- Thông báo lịch thi HK I

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

 
15
18/11-24/11/2013

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 12

(Từ 22/11 đến 6/12)

- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 18,19)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

16
25/11-1/12/2013
- Làm công văn nộp điểm thành phần môn học
- Làm công văn thống kê giờ giảng

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 30

- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ I

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

17
2/12-8/12/2013

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

18
9/12-15/12/2013

- Thông báo và nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu) , sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ qui định

- Xây dựng TKB học kỳ hè

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Phổ biến tốt nghiệp. Đăng ký đề tài KLTN và các môn học thay thế KLTN

19
16/12-22/12/2013

- Kết thúc giảng dạy học kỳ I

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 12
- Sinh viên kiểm tra các môn học đã đăng ký và lấy đề cương môn học trên Portal SV

Học CM (tuần 15)

Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

20
23/12-29/12/2013
Gửi danh sách sinh viên đăng ký học cho Phòng KH-TC
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
Học CM (dự phòng)
21
30/12-5/1/2014
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
22
6/1-12/1/2014
 
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
Thi học kỳ I
23
13/1-19-1/2014

- Bầu BCS lớp môn học

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
 
Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
 
Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
24
20/1-26/1/2014

- Bầu BCS các lớp môn học

 

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

 
25
27/1-2/2/2014
Nghỉ Tết (ngày 1 tết là 31/1 - 4/2)
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
26
3/2-9/2/2014
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết
27
10/2-17/2/2013

- Thông báo kết quả thi HK I trên Portal SV

- Nhận đơn thắc mắc của SV về kết quả thi

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

- Thông báo DS sinh viên đủ điều kiện làm KLTN

28
17/2-23/2/2014

- Trả đơn thắc mắc của SV về kết quả thi

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ,

- Thông báo danh sách sinh viên bị huỷ đăng ký môn học do môn học tiên quyết bị điểm F

- Đề nghị cácđơn vị phân công giảng viên giảng dạy học kỳ hè

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

 
29
24/2-2/3/2014

- Xét học vụ

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

XD kế hoạch thực tế, thực tập và niên luận

- Thông báo DS giáo viên hướng dẫn KLTN

30
3/3-9/3/2014

- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 3 (từ 20/2 đến 7/3)

- Thông báo QĐ thôi học, ngừng học

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 1)

 
31
10/3-16/3/2014
 

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 2)

 
32
17/3-23/3/2014

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 22

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 3

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 3)

33
24/3-30/3/2014

- Thông báo TKB học kỳ I (hè) năm học 2014 - 2015

 

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 4)

34
31/3-6/4/2014
 

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 5)

35
7/4-13/4/2014

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 10, 11)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 6)

36
14/4-20/4/2014
 

Học CM (tuần 11)

Nghỉ học ngày 19/4

Học CM (tuần 11)

Nghỉ học ngày 19/4

Học CM (tuần 11)

Nghỉ học ngày 19/4
 

Học CM (tuần 7)

Nghỉ học ngày 19/4
 
37
21/4-27/4/2014

- Đăng ký học HK I (hè) năm học 2013 - 2014 trên Portal SV

- Xây dựng TKB học kỳ I năm học 2014 - 2015

Học CM ( tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Phổ biến kế hoạch thực tế/viết niên luận

Học CM (tuần 8)

 
38
28/4-4/5/2014

- Kiểm tra đề cương môn học học kỳ hè trên Portal sinh viên

Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5
 

Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5
 

Học CM (tuần 13)

Nghỉ học 30/4 và 1/5
 

Thi các môn thay thế KLTN

39
5/5-11/5/2014

- Thông báo tuyển sinh các chương trình bằng kép

- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

- Nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu)

- Làm công văn nộp điểm thành phần môn học
- Làm công văn thống kê giờ giảng

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Nộp KLTN
40
12/5-18/5/2014

- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 6

(từ 12/5 đến 2/6)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Công bố điểm thay thế KLTN

Phân công GVPB
41
19/5-25/5/2014

- Kết thúc giảng dạy học kỳ II

- Đề nghị các đơn vị phân công giảng viên giảng dạy HK I năm học 2014 - 2015

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Thông báo danh sách giáo viên phản biện KLTN

42
26/5-1/6/2014

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 24-25)

Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II

Bảo vệ KLTN ngày 26/5 đến 2/6

43
2/6-8/6/2014

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 10

Thi học kỳ II
Thi học kỳ II
Thi học kỳ II

- Thông báo dự kiến DS sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận đơn phản hồi

- Họp BCS các lớp về KH phát bằng tốt nghiệp

44
9/6-15/6/2014

- Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học trên Website

- Sinh viên kiểm tra các môn học đã đăng ký trên Portal SV và lấy đề cương môn học

- Họp HĐ xét tốt nghiệp đợt tháng 6

Tổ chức thi kỳ phụ
 
Tổ chức thi kỳ phụ
 
 
Tổ chức thi kỳ phụ
 
 
45
16/6-22/6/2014
 
Nghỉ HK
Nghỉ HK
Nghỉ HK
 
46
23/6-29/6/2014

- Thông báo TKB học kỳ I (hè) năm học 2013 - 2014

- Thông báo kết quả thi học kỳ II

 

Học CM (tuần 1)

 

Học CM (tuần 1)

 

Triển khai thực tế/niên luận

Học CM (tuần 1)

 

Dự kiến phát bằng ngày 27/6

47
30/6-6/7/2014

- Nhận đơn thắc mắc của SV về kết quả thi

- Bầu BCS các lớp môn học

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

 
48
7/7-13/7/2014

Xây dựng KH thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2014 - 2015

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

 
49
14/7-20/7/2014

- Thi đánh giá năng lực TA: ngày 28

- Sinh viên nộp đơn Đăng ký thi đánh giá năng lực Tiếng Anh tại P502 nhà B2, ĐHNN-ĐHQGHN (ngày 16-17)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

 
50
21/7-27/7/2014
- Làm công văn nộp điểm thành phần môn học

- Đăng ký học HK I năm học 2014 - 2015 trên Portal SV

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 

Học CM (tuần 5)

 
 
51
28/7-3/8/2014

- Thông báo lịch trình đào tạo năm học 2014 - 2015

Học CM dự phòng
Học CM dự phòng
Học CM dự phòng
 
52
4/8-10/8/2014

 - Thông báo kết quả trúng tuyển bằng kép

- Nhận đơn xin rút đăng ký môn học

Thi HK hè
Thi HK hè
Thi HK hè
 
53
11/8-17/8/2014

- Nhập học bằng kép (ngày 13/8)

- Đăng ký học trên Portal sinh viên cho sinh viên QH2014 bằng kép (lần 2 cho các sv khóa cũ)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)
 
54
18/8-24/8/2014

- Thông báo các lớp môn học chính thức được mở

- Nhận đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu), thông báo danh sách sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ qui định

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9

(từ 20/8 - 5/9)

Nghỉ hè
Nghỉ hè
Nghỉ hè
 
55
25/8-31/8/2014

- Nhập học chính qui khóa QH-2014

- Thông báo kết quả thi HK hè

Bắt đầu năm học mới

Bắt đầu năm học mới

Bắt đầu năm học mới

 
 
 
 
 >>> Xem hoặc download lịch trình chi tiết tại đây.
Trường ĐHKT - ĐHQGHN