Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2011 - 2012

Công văn số 1185 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 11/07/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNThực hiện Công văn số 1371/ĐHQGHN-ĐT ngày 11/5/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình công tác đào tạo năm học 2011 - 2012, Trường Đại học Kinh tế xin gửi ĐHQGHN lịch trình đào tạo chi tiết của Trường năm học 2011 – 2012.
>> Xem chi tiết: Lịch trình đào tạo năm học 2011 - 2012

Trường ĐHKT - ĐHQGHN