Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2020-2021

Công văn số 2120/ĐHKT-ĐT ngày 06/08/2020 về việc lịch trình đào tạo năm học 2020-2021


Thực hiện Công văn số 2175/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/7/2020 về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2020-2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo tới các đơn vị lịch trình đào tạo chi tiết năm học 2020-2021.

 
Xem chi tiết tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN