Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2016 - 2017LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2016-2017

TT

Thời gian

Lịch trình chung

Khóa QH2016

Khóa QH2015

Khóa QH2014

Khóa QH2013

QH2014 BK

1

25/7-31/7/2016

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ, sinh viên ra khỏi chương trình chất lượng cao (CLC), chuẩn quốc tế (CQT)

- Thông báo đăng ký bổ sung vào chương trình CLC, CQT

- Xây dựng kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ I

- Đăng ký học học kỳ I

- Chuẩn bị hồ sơ học phần

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

2

01/8-07/8/2016

 

Nhập học đại học chính quy ngày 6/8/2016

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

3

08/8-14/8/2016

- Thông báo các lớp học phần chính thức được mở, danh sách sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định.

- Thông báo sinh viên hủy đăng ký do không đạt điểm học phần tiên quyết.

- Đăng ký lại các lớp học phần (đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu).

- Sinh hoạt lớp ngày 8/8

- Nhận hồ sơ tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu học tập cho sinh viên QH2016 từ 9/8-16/8

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

4

15/8-21/8/2016

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 9

(từ 19/8 – 5/9)

- Họp hội đồng xét học vụ, hội đồng xét sinh viên ra, vào chương trình CLC, CQT

Học chính trị

ngày 17, 18, 19

 

Học chính trị

ngày 17, 18, 19

 

Học chính trị

ngày 17, 18, 19

 

Học chính trị

ngày 17, 18, 19

 

5

22/8-28/8/2016

- Bắt đầu Học kỳ I

- Xây dựng TKB học kỳ II

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

6

29/8-04/9/2016

- Các khoa giới thiệu phương pháp học tập, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo cho sinh viên QH2016

- Nghỉ 2/9/2016

Học CM (tuần 2)

 

Học CM (tuần 2)

 

Học CM (tuần 2)

 

Học CM (tuần 2)

 

7

05/9-11/9/2016

- Xây dựng lịch thi HK I

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

8

12/9-18/9/2016

- Khai giảng ngày 15/9

- Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 9

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

9

19/9-25/9/2016

- Các khoa hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

10

26/9-02/10/2016

 

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

11

03/10-9/10/2016

- Thông báo TKB học kỳ II

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

12

10/10-16/10/2016

- Tập huấn cho sinh viên QH2016 đăng ký học phần

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Thông báo kế hoạch tốt nghiệp

13

17/10-23/10/2016

 

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

14

24/10-30/10/2016

- Đăng ký học HK II

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

15

31/10-06/11/2016

- Thông báo lịch thi HK I

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

 

16

7/11-13/11/2016

 

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

17

14/11-20/11/2016

 

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

18

21/11-27/11/2016

- Nhận đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 12

(từ 22/11 đến 6/12)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

19

28/11-04/12/2016

- Thông báo các lớp học phần chính thức được mở

- Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ I

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

Phổ biến tốt nghiệp, đăng ký đề tài KLTN và các học phần thay thế KLTN

20

05/12-11/12/2016

- Thông báo và nhận đơn đăng ký lại các lớp học phần (đối với lớp học phần bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu), sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định

- Kết thúc giảng dạy học kỳ I

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

21

12/12-18/12/2016

- Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 12

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

22

19/12-25/12/2016

 

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

Thi học kỳ I

23

26/12-31/12/2016

 

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

Tổ chức thi kỳ phụ (nếu có)

24

03/01-08/01/2017

 

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

Học CM (tuần 1)

 

25

09/01-15/01/2017

 

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

Học CM (tuần 2)

 

26

16/1-22/1/2017

- Thông báo kết quả thi HK I

- Nhận đơn thắc mắc của sinh viên về kết quả thi

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

Học CM (tuần 3)

- Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN

27

23/1-29/1/2017

 

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

28

30/1-5/2/2017

 

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

29

06/02-12/02/2017

- Trả đơn thắc mắc của sinh viên về kết quả thi

- Dự kiến danh sách sinh viên bị xét học vụ,

- Thông báo danh sách sinh viên bị huỷ đăng ký học phần do học phần tiên quyết bị điểm F

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

Học CM (tuần 4)

XD kế hoạch thực hiện niên luận

- Thông báo danh sách giáo viên hướng dẫn KLTN

30

13/02-19/02/2017

 

Học GDQP-AN

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 1)

31

20/02-26/2/2017

- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 3(từ 20/2 đến 27/2)

Học GDQP-AN

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 2)

32

27/2-05/3/2017

- Xét học vụ

Học GDQP-AN

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 3)

33

06/3-12/3/2017

 

Học GDQP-AN

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 4)

34

13/3-19/3/2017

- Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 3

Học CM (tuần 5)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 5)

35

20/3-26/3/2017

 

Học CM (tuần 6)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 6)

36

27/3-02/4/2017

 

Học CM (tuần 7)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 7)

37

03/4-09/4/2017

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 6/4

Học CM (tuần 8)

Học CM (tuần 12)

Học CM (tuần 12)

Phổ biến kế hoạch viết niên luận

Học CM (tuần 8)

38

10/4-16/4/2017

- Xây dựng TKB học kỳ I năm học 2017- 2018

Học CM (tuần 9)

Học CM (tuần 13)

Học CM (tuần 13)

Học CM (dự phòng)

39

17/4-23/4/2017

- Thông báo tuyển sinh các chương trình bằng kép

Học CM (tuần 10)

Học CM (tuần 14)

Học CM (tuần 14)

Thi các học phần thay thế KLTN

40

24/4-30/4/2017

 

 

Học CM (tuần 11)

Học CM (tuần 15)

Học CM (tuần 15)

 

41

01/5-7/5/2017

Nghỉ bù 30/4 và 1/5

Học CM (tuần 12)

Học CM (dự phòng)

Học CM (dự phòng)

Phân công GVPB

42

8/5-14/5/2017

- Nhận đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 6,7 (từ 12/5 đến 21/5)

- Thông báo tuyển sinh bằng kép

Học CM (tuần 13)

Thi học kỳ II

Thi học kỳ II

Công bố điểm thay thế KLTN

Thông báo danh sách giáo viên phản biện KLTN

43

15/5-21/5/2017

 

Học CM (tuần 14)

Thi học kỳ II

Thi học kỳ II

 

44

22/5-28/5/2017

 

Học CM (tuần 15)

 

Tổ chức thi kỳ phụ

 

 

Tổ chức thi kỳ phụ

 

Bảo vệ KLTN ngày 22/5 đến 26/5

45

29/5-4/6/2017

 

Học CM (dự phòng)

 

 

- Thông báo dự kiến DS sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp và nhận đơn phản hồi

46

5/6-11/6/2017

Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 6

Thi học kỳ II

 

 

 

47

12/6-18/6/2017

 

Thi học kỳ II

- Thông báo kết quả thi học kỳ II

- Thông báo kết quả thi học kỳ II

 

48

19/6-25/6/2017

 

 

Tổ chức thi kỳ phụ

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

49

26/6-02/7/2017

- Thông báo TKB học kỳ I năm học 2017-2018

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Dự kiến phát bằng ngày 30/6

50

3/7-9/7/2017

 

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

51

10/7-16/7/2017

 

Thông báo kết quả thi học kỳ II

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

52

17/7-23/7/2017

Họp hội đồng xét tốt nghiệp đợt tháng 7

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

53

24/7-30/7/2017

 

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

54

31/7-06/8/2017

- Thông báo lịch trình đào tạo năm học 2017-2018

- Đăng ký học HK I năm học 2017-2018

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 

55

7/8-13/8/2017

- Thông báo kết quả tuyển sinh bằng kép và gửi giấy triệu tập trúng tuyển

Nghỉ hè

Nghỉ hè

Nghỉ hè

 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN