Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I (Hè) năm học 2013 - 2014

Công văn số 1535/ĐHKT-ĐTĐH ngày 05/08/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi Học kỳ Hè năm học 2013-2014, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên.

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754 7506 (325)

>> Công văn số 1535/ĐHKT-ĐTĐH

Trường ĐHKT - ĐHQGHN