Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I năm học 2012-2013

Công văn số 49/ĐHKT-ĐTĐH ngày 08/01/2013 của Trường ĐHKT-ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2012-2013, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)

>> Công văn số 49/ĐHKT-ĐTĐH


Trường ĐHKT-ĐHQGHN