Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi môn Nghiên cứu Marketing Học kỳ I năm học 2011-2012

Thông báo số: 2369/TB-ĐHKT ngày 25/11/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ số lượng sinh viên học môn Nghiên cứu Marketing bị trùng lịch thi, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiên cứu Marketing cụ thể như sau:


Mã MH
Môn học
Lịch thi cũ
Lịch thi mới
Ghi chú
BSA3012
Nghiên cứu Marketing
06/1/2012 – Ca 5
Phòng thi: 106 NTC
10/1/2012 – Ca 5
Phòng thi: 110 NTC
 

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.vnu.edu.vn

>> Thông báo số: 2369/TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN