Trang Đào tạo đại học
 
Thay đổi lịch thi môn Kiểm toán căn bản Học kỳ II năm học 2010-2011

Thông báo số 602/TB-ĐHKT ngày 19/4/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNKính gửi: Các Khoa

Căn cứ số lượng sinh viên học môn Kiểm toán căn bản bị trùng lịch thi , phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi môn Kiểm toán căn bản cụ thể như sau:

Mã MH
Môn học
Lịch thi cũ
Lịch thi mới
BSA3009

Kiểm toán căn bản

4/6/2011 – Ca 2
Phòng thi: A2.2, A2.3, A2.4
8/6/2011 – Ca 5

Phòng thi: 102, 103, 104 NTC

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

>>> Thông báo số 602/TB-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN