Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2010 - 2011

Thông báo số 1023 /TB-ĐTĐH ngày 9/6/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2010 - 2011, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2010-2011, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754 7506 (325)

>> Thông báo số 1023 /TB-ĐTĐH .


Trường ĐHKT - ĐHQGHN