Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ I (Hè) năm học 2012-2013

Công văn số 1859/ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/08/2012 của Trường ĐHKT-ĐHQGHN


Căn cứ vào công văn số 1831/ĐHKT-ĐTĐH về việc cho phép sinh viên nộp học phí chậm được dự thi kỳ thi phụ của Học kỳ Hè năm học 2012-2013, căn cứ vào danh sách sinh viên nộp học phí muộn, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi Học kỳ Hè năm học 2012-2013, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên.

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3754.7506 (325)

>> Công văn số 1859/ĐHKT-ĐTĐH.


Trường ĐHKT-ĐHQGHN