Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012-2013

Thông báo số 766/TB-ĐHKT ngày 26/04/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ II năm học 2012 - 2013 cho sinh viên của trường cụ thể như sau :

1.Lịch thi: Xem lịch chi tiết kèm theo

2.Địa điểm thi:

-Khu Giảng đường Việt Úc - Trường ĐH Kinh tế (có kèm theo sơ đồ)

3.Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 10/05/2013. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

      Hoặc  www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

4.Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi :

-Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng Đào tạo khu giảng đường (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có dấu đỏ của phòng Đào tạo của trường ĐH Ngoại Ngữ, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên)

-Thời gian : từ ngày 13/05/2013 đến ngày 16/05/2013trả lời đơn ngày 20/05/2013

5.Quy chế thi : xem trên Cổng thông tin ĐHQGHN trong phần Hướng dẫn

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Hướng dẫn

   Hoặc  www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Hướng dẫn

6.Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

7.Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại:  3.754 7506 (305)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN