Trang Đào tạo đại học
 
Bổ sung lịch thi kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2012-2013

Công văn số 81/ĐHKT-ĐTĐH ngày 11/01/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN



Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2012-2013, phòng Đào tạo thông báo bổ sung lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi như sau: (có danh sách kèm theo).

STT

Tên môn

Mã môn

Số TC

Ca thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Đầu tư tài chính

FIB3004

3

Ca 3

15/01/2013

204NTC

 

2

Nhà nước pháp luật đại cương

THL1057-E

2

Ca 1

15/01/2013

204NTC

 

 

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

   Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)

>> Công văn số 81/ĐHKT-ĐTĐH


Trường ĐHKT - ĐHQGHN