Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2012-2013

Thông báo số 522 /TB - ĐHKT ngày 01/04/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Xem lịch thi chi tiết kèm theo

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường Việt Úc – Trường ĐHKT (Xem sơ đồ kèm theo)

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 20/04/2013. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn  -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào  phòng thi.

4. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

5. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại:  3.754 7506 (305)

>> Thông báo số 522 /TB - ĐHKT

Trường ĐHKT - ĐHQGHN