Trang Đào tạo đại học
 
Bổ sung lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2012-2013

Thông báo số 1188 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 13/6/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Các Khoa trực thuộc

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2012-2013, căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II năm học 2012-2013, phòng Đào tạo thông báo bổ sung lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo). Thời gian, địa điểm cụ thể theo danh sách đính kèm. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút và phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (305)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://ueb.vnu.edu.vn

>> Xem hoặc download thông báo tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN