Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên QH-2020-E, QH-2018-E không tham gia thi thử trực tuyến ngày 26,27/7/2021

Công văn số 2297/ĐHKT-ĐT ngày 27/7/2021 về việc DSSV QH-2020-E, QH-2018-E không tham gia thi thử trực tuyến ngày 26,27/7/2021


Căn cứ tình hình buổi tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2018-E ngày 26,27/7/2021 cho sinh viên khóa QH-2018-E, QH-2020-E;

Căn cứ số lượng sinh viên dự thi buổi thi;

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử được tổ chức ngày 26,27/7/2021 là 186/1555 sinh viên (danh sách kèm theo); Các sinh viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử nếu gặp vấn đề kỹ thuật cần xử lý trong buổi thi chính thức nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sinh viên này;

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thực hiện một số yêu cầu sau để không gặp phải lỗi hệ thống thi và lỗi vi phạm quy chế thi trong quá trình thi chính thức như sau:

1. Sinh viên đọc kỹ quy chế thi theo quy định 1918/QĐ-ĐHKT ngày 30/06/2021 về việc quy định tổ chức thi kết thúc học phần trực tuyến trên phần mềm.

2. Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút để đăng nhập vào hệ thống thi. Trường hợp sinh viên vào thi muộn 15 phút sau khi bắt đầu thi (từ phút 16 trở đi), sẽ không thể tham gia thi và coi như vắng thi.

3. Trong quá trình làm bài thi, nếu gặp lỗi liên quan đến kĩ thuật máy tính hoặc đường truyền, sinh viên cần chụp lại màn hình bị lỗi (có thể dùng điện thoại chụp) và báo lại ngay cho Hội đồng thi (gọi điện cho CBCT để CBCT chuyển cho Tổ hỗ trợ kỹ thuật xử lý) (số điện thoại của CBCT được cung cấp qua màn hình chat box của phòng thi)

4. Sinh viên không được thực hiện các thao tác nào khác ngoài việc làm bài và nộp bài đúng quy định, được sử dụng điện thoại để liên hệ CBCT và chụp ảnh bài thi đưa lên hệ thống.

5. CBCT luôn theo dõi việc sinh viên làm bài trên hệ thống và kiểm tra được toàn bộ quá trình sinh viên làm bài, nếu phát hiện trường hợp sai quy chế thi sẽ xử lý vi phạm tùy theo mức độ vi phạm.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN