Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ sinh viên QH-2019-E Học kỳ II năm học 2020-2021

Căn văn số 2121/ĐHKT-ĐT ngày 15/072021 về việc Lịch thi kỳ thi phụ sinh viên QH-2019-E Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn 1885/ ĐHKT-ĐT ngày 28/6/2021 về việc điều chỉnh ca thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2019-E, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ vào danh sách sinh viên xin dự thi kỳ thi phụ các học phần tổ chức thi trực tuyến của khóa QH-2019-E học kỳ II năm học 2020-2021, trường Đại học Kinh tế thông báo :

1. Lịch thi kỳ thi phụ các học phần các học phần tổ chức thi trực tuyến;

2. Danh sách sinh viên được phép thi kỳ thi phụ: danh sách kèm theo;

Lưu ý: Để đảm bảo sinh viên không bị lỗi kỹ thuật khi thi, nhà trường bố trí tổ chức thi kỳ thi phụ cho sinh viên trực tiếp tại phòng máy 302 nhà E4. Trường hợp sinh viên đăng ký thi tại nhà, nếu bị lỗi kỹ thuật vì bất kỳ lý do gì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và nhà trường sẽ không giải quyết.

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi lên phần mềm thi trực tuyến

Đề nghị Trung tâm HTTTKT&QL cử 2 cán bộ trực kỹ thuật kiểm tra phần mềm thi trực tuyến và trực máy chủ để theo dõi việc đảm bảo đường truyền mạng cho kỳ thi.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu. Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (máy lẻ 315)

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN