Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến lần 2

Công văn số 1903/ĐHKT-ĐT ngày 29/6/2021 về việc DSSV không tham gia thi thử trực tuyến lần 2


Căn cứ tình hình buổi tổ chức thi thử trực tuyến lần 2 ngày 25/6/2021 cho sinh viên khóa QH-2019-E;

Căn cứ các lỗi phổ biến sinh viên thường gặp phải;

Căn cứ số lượng sinh viên dự thi buổi thi;

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử lần 2 được tổ chức ngày 25/6/2021 là 489/1555 sinh viên (danh sách kèm theo); Các sinh viên vắng thi trong buổi tham gia thi thử nếu gặp vấn đề kỹ thuật cần xử lý trong buổi thi chính thức nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sinh viên này;

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thực hiện một số yêu cầu sau để không gặp phải lỗi trong quá trình thi chính thức như sau:

1. Thay ảnh nhận diện bằng ảnh chụp trực tiếp từ webcame của máy tính sử dụng để thi trước ngày 30/6/2021; Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ rà soát ảnh nếu sinh viên chưa thay ảnh sẽ không được tham gia thi;

2. Sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Fire Fox để tham gia thi;

3. Không nên sử dụng máy tính Mac Book để thi vì hay bị lỗi nhận diện;

4. Cài và mở sẵn phần mềm UltraView khi tham gia thi để Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ được kịp thời;

5. Tham gia vào nhóm Zalo hỗ trợ kỹ thuật (sinh viên hỏi cố vấn học tập của lớp để biết cách tham gia vào nhóm)

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN