Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo số 761/TB-ĐHKT ngày 18/03/2021 về việc Lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2020-2021


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Ngày 6/4/2021 (Xem lịch thi chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm thi: Khu giảng đường CSS – Trường ĐHKT

3. Phòng thi chi tiết: Được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 30/03/2021. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

Hoặc : www.ueb.vnu.edu.vn -> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

Lưu ý : Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh mới được vào phòng thi.

4. Quy chế thi: Xem trên cổng thông tin ĐHQGHN

5. Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 504 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (524)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN