Trang Đào tạo đại học
 
Hoãn thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E, Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 2308/ĐHKT-ĐT ngày 29/7/2021 về việc hoãn thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E, Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 2135/ĐHKT-ĐT ngày 16/7/2021 của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 2197/ĐHQGHN-VP ngày 24/07/2021 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo công điện 17/CT-UBND;

Thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội của Thành phố Hà Nội, trường Đại học Kinh tế thông báo hoãn thi kỳ thi trực tyến của sinh viên khóa QH-2020-E ngày 30/7/2021 gồm 2 học phần Tin học cơ sở, Quản trị học cho đến khi có thông báo mới;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN