Trang Đào tạo đại học
 
Hình thức thi các học phần học kỳ Hè Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 2307/ĐHKT-ĐT ngày 29/7/2021 về việc hình thức thi các học phần học kỳ Hè học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ Thông báo số 2163/TB-ĐHKT ngày 20/7/2021 về việc Thời khóa biểu bậc đại học chính quy học kỳ Hè năm học 2020-2021 sau đăng ký học lần 3 trên Cổng thông tin ĐHQGHN;

Trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức thi đánh giá hết học phần của các học phần tổ chức vào kỳ Hè năm học 2020-2021 như sau:

1. Học phần làm bài tập lớn: danh sách kèm theo;

2. Học phần thi trực tuyến: Kinh tế lượng, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nguyên lý thống kê kinh tế, Quản trị ngân hàng thương mại, Toán kinh tế, Xác suất thống kê. Thời gian thi dự kiến từ 19/08/2021 đến ngày 27/08/2021, phòng Đào tạo sẽ gửi thông báo lịch thi chi tiết và hướng dẫn thi cụ thể sau.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN