Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 2135/ĐHKT-ĐT ngày 16/07/2021 về việc Lịch thi trực tuyến của sinh viên khóa QH-2020-E Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ công văn số 1972/ĐHKT-ĐT ngày 1/7/2021 về việc hình thức thi của sinh viên khóa QH-2020-E, học kỳ II năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thời gian thi các học phần tổ chức thi trực tuyến (chi tiết kèm theo), lịch thi cụ thể sinh viên xem trên Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 23/7/2021;

Quy chế thi trực tuyến trên phần mềm được quy định theo quyết định số 1918/QĐ-ĐHKT ngày 30/06/2021 của trường Đại học Kinh tế về việc Quy định về việc thi trực tuyến trên phần mềm;

Trường hợp sinh viên không đảm bảo được thiết bị để tham gia thi trực tuyến được, nhà trường sẽ bố trí phòng máy riêng để tổ chức thi cho sinh viên.

Nơi nhận đăng ký thi tại phòng máy: đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, P.401 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy; Thời gian đăng ký: ngày 28/7/2021.

Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp sinh viên nêu lý do lỗi máy tính không thể tham dự thi được.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến các học phần;

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN