Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên QH-2019-E

Công văn số 1799/ĐHKT-ĐT ngày 18/06/2021 về việc Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên QH-2019-E


Căn cứ công văn số 1666/TB-ĐHKT ngày 3/6/2021 về việc hình thức thi của sinh viên khóa QH-2019-E học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 1681/ĐHKT-ĐT ngày 7/6/2021 về Kế hoạch triển khai công tác tổ chức thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021;

Để chuẩn bị cho sinh viên QH-2019-E làm quen với kỳ thi trực tuyến được diễn ra từ ngày 05/07/2021 đến ngày 16/07/2021, trường Đại học Kinh tế thông báo tổ chức kỳ thi thử trực tuyến cho sinh viên khóa QH-2019-E trên phần mềm thi trực tuyến theo địa chỉ https://thionline.ueb.edu.vn/

1. Các bước thực hiện để thi trực tuyến (phụ lục 1: hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm thi trực tuyến)

1.1. Chuẩn bị máy tính có cài đặt camera kết nối đường truyền mạng ổn định;

1.2. Đăng ký ảnh để được tham gia thi (lưu ý: chỉ được đăng ký ảnh 1 lần sau đó hệ thống sẽ khóa ảnh và sinh viên không thể thay đổi được nữa);

1.3. Tham gia thi, sinh viên cần xác thực khuôn mặt trong toàn bộ thời gian thi vì vậy sinh viên không được phép rời khỏi màn hình trong quá trình thi;

2. Thời gian đăng nhập để thi thử trực tuyến: ngày 21/6/2021 (phụ lục 2: chi tiết danh sách thi, thời gian thi)

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả sinh viên được biết và tham gia thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi trực tuyến chính học kỳ II năm học 2020-2021 (nhà Trường sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp sinh viên không tham gia kỳ thi thử và không biết cách để thi kỳ thi chính).

3.2. Trung tâm HTTTKT&QL: kiểm tra phần mềm thi trực tuyến, rực máy chủ để theo dõi việc đảm bảo đường truyền mạng cho kỳ thi thử được diễn ra thuận lợi.

3.3. Phòng Thanh tra và pháp chế: theo dõi và giám sát kỳ thi theo qui chế

3.4. Phòng Đào tạo: Rà soát danh sách sinh viên dự thi của khóa QH-2019-E, lập danh sách sinh viên dự thi thuộc đối tượng trên, công bố lịch thi trên website của Trường.

3.5. Công ty Nam Việt: Chuẩn bị phần mềm thi trực tuyến, đưa dữ liệu snh viên thi vào phần mềm.

Trong quá trình thực hiện, sinh viên nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh qua phòng Đào tạo (SĐT: 024.37547506 – máy lẻ: 315)

 
Download Công văn tại đây>>

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN